Podmienky inzercie

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového portálu www.polovnickainzercia.sk je spoločnosť Kaliber s.r.o., so sídlom Tupého 13161/51E, 831 01 Bratislava, IČO: 47 395 265.

 

II. Užívateľ

Užívateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá na portáli www.polovnickainzercia.sk bezplatne zverejní dopyt alebo ponuku tovaru alebo služby.

 

III. Povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ nesmie ako predmet inzercie uvádzať podnikateľskú činnosť ako takú alebo vlastné obchodné meno.  Užívateľ môže ako predmet inzercie inzerovať len konkrétny tovar, s konkrétnou špecifikáciou (farba, tvar, typ a veľkosť) a v obmedzenom množstve. Napr. obchod s poľovníckymi potrebami nesmie inzerovať svoju činnosť a seba ako podnikateľský subjekt, môže ale inzerovať konkrétny ponúknutý predmet, napr. ďalekohľad. Toto obmedzenie sa vzťahuje i na opakované dopyty, výkupy apod.
 2. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov zaznamenaných na portáli www.polovnickainzercia.sk.
 3. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré www.polovnickainzercia.sk  ponúka.

 

IV. Práva prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ portálu www.polovnickainzercia.sk si vyhradzuje právo zasiahnuť do obsahu inzerátov, zmeniť ich alebo vymazať v prípade, ak tieto inzeráty:
  1. sú v rozpore s platnými zákonmi v Slovenskej republike a v rozpore s dobrými mravmi alebo nesú znaky podobnosti s národnostnou, rasovou, náboženskou alebo inou diskrimináciou
  2. sú písané v inom ako v slovenskom, či českom jazyku
  3. obsahujú informácie, ktoré poškodzujú dobré meno alebo obsahujú výzvy k násiliu a iným nelegálnym akciám
  4. obsahujú obscénny materiál alebo urážky alebo ponúkajú predmety a služby erotického charaktetu, prácu konzumentky, spoločníčky, alebo tanečnice
  5. ponúkajú na predaj bločky, faktúry, akékoľvek doklady alebo technické preukazy
  6. majú sexuálny podtext alebo navodzujú tento dojem, ponúkajú erotický tovar, služby či erotické materiály, alebo časti týchto materiálov
  7. obsahujú drogy, ilegálne držané zbrane, alebo akékoľvek medicínske produkty alebo služby napr. lieky, prášky, rôzne preparáty a prostriedky na chudnutie
  8. onúkajú na predaj tovar, alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, autorské práva, alebo exkluzivita distribúcie
  9. ponúkajú na predaj falzifikáty, či nedovolené napodobeniny a repliky značkových tovarov
  10. sú duplicitné, tzn. opakovane podávané inzeráty rovnakého znenia alebo sú bez zjavného obsahu, tzn. "Ponúkam prácu, viac informácii cez email." alebo ponúkajú via tovarov v jednom inzeráte
  11. obsahujú v texte inzerátu názvy firiem a www adresy a v priložených fotkách textové informácie, cenníky, www adresy, vodoznaky - logá iných inzertných portálov, alebo URL adresy na nich
  12. smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx, bux.to/xxx apod. alebo ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky alebo ponúkajú prácu a jej podmienkou je poplatok dopredu
  13. ponúkajú predaj výrobkov firiem Herbalife, Avon, Oriflame, Essens, TianDe a im podobných
  14. nesú znaky okultizmu, napr.: hypnóza, jasnovidectvo, telepatia, telekinéza, veštenie, výklad z kariet, tarot, numerológia, vykladanie snov, astrológia, horoskopy, prívesky znamení zvieratníka, mandala, diagnostika čakier a mantier, šamanizmus, biela mágia, čierna mágia - (porobenie, odrobenie, kliatby, prekliatie, zariekanie, urieknutie, voodoo, macumba), amulety, talizmany, liečivé kamene a kryštály, náramky a prívesky, bambusové zvonkohry, liečivé pyramídy, joga, reiki, silvova metóda, kineziológia, akupunktúra, elektroakupunktúra, aromaterapia, homeopatia, alternatívna medicína, ľudové liečiteľstvo
  15. obsahujú internetové služby a samostatné webové stránky, obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
  16. ponúkajú súťaže, pôžičky, hypotéky, pyramídové hry, multilevel marketing, provízne systémy a emailingové systémy
  17. služby podobného zamerania, akou je www.polovnickainzercia.sk
  18. ponúkajú kopírovanie letákov, dopisov, diskiet, CD, DVD, vkladanie letákov do obálok
  19. obsahujú podvodné ponuky s telefonickym kontaktom na spoplatnenú linku 0900...
  20. ponúkajú telesné orgány alebo časti tiel
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať inzerát vložený do nesprávnej kategórie alebo budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba ako tá, ktorá je uvedená v prislúchajúcich kontaktoch.
 3. V prípade podozrenia, že inzerát odporuje podmienkam www.polovnickainzercia.sk má prevádzkovateľ právo zmazať inzerát.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne alebo úplne pozastaviť možnosť inzerovať cez portál www.polovnickainzercia.sk  pri opakovanom porušovaní podmienok.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť pridané inzeráty na serveroch tretích strán bez súhlasu Používateľa.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu upravovať alebo inovovať.

 

V. Čas zverejnenia inzerátu

 1. Inzerát vložený Užívateľom bude bezplatne zverejnený na portáli www.polovnickainzercia.sk po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty dôjde k automatickému vymazaniu daného inzerátu.
 2. Vymazanie inzerátu Užívateľom je možné aj pred uplynutím lehoty podľa bodu 1. a to pomocou zadania hesla pri príslušnom inzeráte.

 

VI. Vyhlásenia Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sprostredkováva spojenie ponuky  a dopytu, kontaktu medzi predávajúcim a kupujúcim a zásadne nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie a platbu za inzerované tovary a služby.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa vedeniu portálu www.polovnickainzercia.sk  venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služieb portálu www.polovnickainzercia.sk  mohli vzniknúť Užívateľom či tretím osobám.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré www.polovnickainzercia.sk  ponúka.
 4. Na zobrazovanie reklám návštevníkom www.polovnickainzercia.sk  sú využívané služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré zaujímajú návštevníkov.

 

VII. Disclaimer (vylúčenie zodpovednosti)

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov, ktoré Užívateľ uviedol v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Užívateľov služieb www.polovnickainzercia.sk  ani za spôsob akým služby www.polovnickainzercia.sk  využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu Užívateľmi či tretími osobami.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb www.polovnickainzercia.sk.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb www.polovnickainzercia.sk  alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 

VIII. Platnosť

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.